Kontakt

Hlavná kancelária

office@gbsgroup.sk
+421 (0)905 531 326

GBS group, s.r.o.
Partizánska 17
984 01  Lučenec

Dispečing
Michal Farkaš
farkas@gbsgroup.sk
+421 (0)905 531 325

Výrobné oddelenie

Generálny riaditeľ / Výrobný riaditeľ
Ing. Ján Marák
marak@gbsgroup.sk
+421 (0)918 484 685

Vedúci výroby 
Michal Farkaš
farkas@gbsgroup.sk
+421 (0)905 531 325

Obchodné oddelenie

Obchodný riaditeľ
Miroslav Vaculčiak
vaculciak@gbsgroup.sk
+421 (0)918 484 504

Regionálni manažéri

Peter Andel
andel@gbsgroup.sk
+421 (0)905 531 323
Pre regióny: Košický kraj (všetky okresy), Prešovský kraj (všetky okresy), Žilinský kraj (všetky okresy), Banskobystrický kraj (okresy: Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, Revúca)

Bc. Kamil Kubinec
kubinec@gbsgroup.sk
+421 (0)905 531 324
Pre regióny: Bratislavský kraj (všetky okresy), Trnavský kraj (všetky okresy), Nitriansky kraj (všetky okresy), Trenčiansky kraj (všetky okresy), Banskobystrický kraj

Ekonomické oddelenie

office@gbsgroup.sk
+421 (0)917 496 953

Tlačové a marketingové oddelenie

marketing@gbsgroup.sk
+421 (0)948 771 577

 

Kontaktný formulár

 

GBS group, s.r.o.
Partizánska 17
984 01  Lučenec

info@gbsgroup.sk
+421 (0)918 484 504

IČO: 50 223 241
DIČ: 2120247349
IČ DPH: SK2120247349

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 29535/S ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK67 1100 0000 0029 4602 8396
BIC/SWIFT: TATRSKBX

VÚB Banka, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0037 5852 6456
BIC/SWIFT: SUBASKBX