Poradenstvo

Profesionálny tím spoločnosti GBS group poskytuje poradenstvo v nasledovných oblastiach:
Recyklácia odpadov
Zhodnocovanie odpadov
Energetické využitie odpadov
Výroba palív
Investície v odpadovom hospodárstve

 

Kontaktujte nás a spoločne nájdeme odpovede na Vaše otázky.