O nás

GBS group, s.r.o. je moderná a inovatívna firma v oblasti odpadového hospodárstva s unikátnym riešením mobilného zhodnocovania odpadov, ktoré vznikajú priamo u producentov odpadu, resp. na zberných dvoroch v zberných spoločnostiach.

Spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú zberaním a separovaním odpadu, vzniká po triedení odpadov zvyšok (odpad), ktorý nevedia v priemysle ďalej umiestniť, a preto tento odpad končí väčšinou na skládke komunálneho odpadu.

Tento vyseparovaný odpad má však skvelé energetické vlastnosti, z ktorého dokážeme prostredníctvom mobilného recyklačného zariadenia vyrábať tuhé druhotné palivá a tuhé alternatívne palivá.

 

Eko.Inak. – Green Revolution In Evolution.

V dnešnom svete vidíme v európskych a svetových krajinách pokročilé možnosti a vysokú starostlivosť o prírodu, v ktorej žijeme. Na Slovensku máme pocit, že sme v oblasti odpadového hospodárstva pozadu a preto prichádzame s niečím iným, moderným a inovatívnym. Pre Slovensko to považujeme za malú zelenú revolúciu vo vývoji odpadového hospodárstva. Ako inak chceme robiť Eko.Inak.

 

Výhody spolupráce s nami

– moderné a inovatívne postupy
– silná a stabilná firma
– šetríme životné prostredie
– znižujeme náklady na skladovanie a skládkovanie odpadov
– mobilné zariadenie – odpady spracujeme priamo u vás
– priateľská spolupráca a komunikácia

 

Zaujali sme vás? Dohodnite si s nami stretnutie.