Tuhé alternatívne palivo (TAP)

TAP sa využíva hlavne v cementárenskom priemysle, jeho energia sa využíva pri udržiavaní stabilnej teploty až do výšky 1600°C, kde palivo nahrádza hnedé uhlie, petrolkoks, resp. zemný plyn. Je to veľmi kvalitná náhrada za tradičné palivo.

UPOZORNENIE:  jedná sa o odpadové palivo vedené pod katalógovýcm číslom: 19 12 12

Legislatíva

Kvalitatívne parametre tuhého alternatívneho paliva (TAP)

 

Tabuľka porovnania výhrevnosti jednotlivých vybraných druhov palív