Zmenšenie objemu odpadov

Služba zmenšenie objemu odpadov je riešením pre prevádzkovateľov skládok odpadov, ktorí sú limitovaní kapacitou skládok, ktoré prevádzkujú. GBS group prostredníctvom mobilného zariadenia spracováva materiály priamo v areáli skládky. Zmenšenie objemu odpadov umožňuje prevádzkovateľom predĺžiť prevádzkovú dobu skládky, a tým zefektívniť jej fungovanie pred uzavretím.