Drvenie materiálov

Ponúkame mechanickú úpravu drevných materiálov, rôznej biomasy a odpadov, ktorá Vám umožní zjednodušiť ich prevoz, znížiť prepravné náklady, či zlepšiť skladovateľnosť spracovaných materiálov. Frakčná úprava mobilným zariadením je dostupná priamo na mieste, na ktorom boli materiály, alebo odpady produkované. Koncový produkt je rovnorodý, s možnosťou regulácie veľkosti vďaka nastaviteľným rezacím nožom, sitám a variabilnej rýchlosti podávacieho dopravníka.

Od koho spracovávame:

Priemysel
Samospráva
Organizácie, firmy a spoločnosti
Jednotlivci, občania

 

Čo spracovávame:

Odpady zo spracovania dreva v píliarskej výrobe a drevospracujúcom priemysle
Odpady z povrchového čistenia terénu, zostatky po ťažbe
Stromy, guľatina, konáre, kôra
Slama
Telefónne stĺpy
Železničné podvaly
Drevené palety, drevené debny, nepoužiteľné drevené obaly
Stavebný drevený odpad