Služby

Spoločnosť GBS group, s.r.o. poskytuje nasledovné služby:

– prevzatie odpadov s vystavením potvrdenia o zhodnotení R3 (materiálové zhodnotenie) alebo R12 (úprava pred nasledujúcimi činnosťami R1 až R11) a následným odvozom

– zmenšenie frakcie komunálneho odpadu pred uložením na skládku

– drvenie rôznych organických a anorganických materiálov na požadovanú frakciu zákazníka s výkonom až 60 ton za hodinu s možnosťou separácie kovov

– ostatné služby spojené s drvením materiálov

– poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva a energetiky

 

Zoznam zhodnocovaných ostatných odpadov „O“