RECYKLOVANIE DOMA 2. časť

Prinášame vám druhú časť plnú zaujímavých faktov o materiáloch, ktoré pochádzajú z našich domácností a sú recyklovateľné.

 

Batérie

 • Každoročne vyhodíme viac než 600 miliónov batérií.
 • Pri výrobe batérie sa spotrebuje päťdesiatkrát viac energie, než batéria poskytne počas svojho “života”.
 • Batérie nájdeme v každej izbe, používajú sa v širokej palete predmetov vrátane hračiek, diaľkových ovládaní, mobilných telefónov, hudobných prehrávačov a veľa iných.
 • V roku 2006 bola vydaná Európska smernica pre batérie a akumulátory, ktorej cieľom je minimalizovať dopad batérií na životné prostredie a podporiť obnovu materiálov, ktoré obsahujú.
 • Stanovené ciele pre zber a recykláciu batérií sa zvyšujú každý rok, aby odzrkadľovali ciele tejto smernice. Slovenská republika mala v roku 2016 stanovený cieľ 45 % pre zber použitých batérií a akumulátorov.

 

Elektrické spotrebiče

 • Elektrické spotrebiče sú najrýchlejšie rastúcim typom odpadov.
 • Takmer 25 % elektroodpadu, ktorý sa dostáva na zberné miesta, by mohlo byť znovu využitých.
 • Každý rok vyhodíme až 2 milióny TV prijímačov a väčšina z nich končí na skládkach.
 • V Európe narastá objem elektroodpadu ročne o 5 %.

 

Odpad a recyklácia

 • Slovenský obyvateľ vyprodukuje ročne 475 kg komunálneho odpadu.
 • Na svete sa vyhodí až 1,3 miliardy potravín ročne, na Slovensku je to asi 900 000 ton.
 • Podľa štatistiky Eurostat bola v roku 2015 miera recyklácie komunálneho odpadu u nás na úrovni 14,9 %.
 • Energia ušetrená pri recyklácii jednej sklenenej fľaše postačuje pre žiarovku na 4 hodiny chodu.
 • Jednorázové plienky sa rozkladajú 500 rokov.
 • Výroba ocele z recyklovaných materiálov ušetrí 75 % energie v porovnaní s výrobou priamo zo surovín.
 • Každá tona recyklovaného papiera zachráni 17 stromov.

 

Obaly

 • Desaťkrát viac energie ide do výroby jedla a produktov, než do výroby samotných obalov.
 • Ak by jedna domácnosť kúrila menej (znížila teplotu doma o 2 stupne), alebo denne o 1,5 km menej cestovala autom, usporili by toľko energie, koľko sa spotrebuje na výrobu obalových materiálov pre všetko, čo si za rok kúpia.
 • Energia vynaložená na výrobu potravinových obalov tvorí len 11 % energie, ktorá je spotrebovaná v priebehu jej “života” (napr. na pestovanie, dopravu, predaj, mrazenie, varenie).
 • Obaly zo skla sú dnes o 30 % ľahšie, než v 80tych rokoch.
 • V rozvojových krajinách sa kvôli zlému, alebo žiadnemu baleniu až 30 – 50 % potravín pokazí pred tým, ako sa dostane k spotrebiteľom.

 

V nasledujúcom článku si prečítate viac o recyklovaní v školách.